Noclegi U Bogdana zapraszamy na wakacje.

Organizujemy wycieczki i opisujemy ciekawe miejsca turystyczne.

Wycieczka na Kaszuby

Napisane 18.07.2020 przez admin

Tagi: Kaszuby, atrakcje, turystyka, geografia,

Polecane: www.szkolakatolicka.com.pl

Kaszuby to region zajmujący duży fragment północnej Polski. W jego skład wchodzi cały szereg wyraźnie różniących się pomiędzy sobą krain geograficznych. I tak północna, nadmorska część regionu, obejmuje Pobrzeża Południowobałtyckie, natomiast jego część centralna i południowa, położone są w granicach Pojezierzy Południowobałtyckich. Z pobrzeży do Kaszub należą częściowo dwie większe jednostki regionalne; Pobrzeże Gdańskie i Pobrzeże Koszalińskie. Do pierwszej z nich należą: Pobrzeże Kaszubskie i Mierzeja Helska, a do drugiej: część wschodnia Wybrzeża Słowińskiego, Wysoczyzna Damnicka, Wysoczyzna Żarnowiecka i Pradolina Łeby-Redy. Z pojezierzy w skład Kaszub wchodzą fragmenty takich krain geograficznych, jak: Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze Wschodniopomorskie i Pojezierze Południowo pomorskie. Pierwsze zajmują części wschodnie Wysoczyzny Polanowskiej i Pojezierza Bytowskiego, drugie Pojezierze Kaszubskie i niewielką północno-zachodnią część Pojezierza Starogardzkiego, a trzecie - wschodnią część Równiny Charzykowskiej, północne peryferie Pojezierza Krajeńskiego i północno-zachodni fragment Równiny Tucholskiej, zwanej też Borami Tucholskimi. Kaszuby nie stanowią więc jednolitej krainy geograficznej. Wymienione jednostki regionalne, położone w najbardziej zróżnicowanej krajobrazowo części Niżu środkowoeuropejskiego, różnią się pomiędzy sobą budową geologiczną, rzeźbą terenu, klimatem, stosunkami wodnymi i glebowymi oraz szatą roślinną. Stanowią one ponadto w wielu wypadkach części jednostek wykraczających swym zasięgiem znacznie poza granice Kaszub, nawiązując wyraźnie do całości krajobrazu północnej Polski.

A jak się przedstawia zróżnicowanie krajobrazu Kaszub? W skrajnie północnej części tego regionu występują dwa rodzaje krajobrazów nadmorskich: wydmowy i jeziorno-bagienny, utworzone pod wpływem najmłodszych procesów w dziejach geologicznych Kaszub. Cechą charakterystyczną pierwszego z nich są wydmy i piaski nadmorskie ciągnące się wąskim pasem wzdłuż niskiego, wyrównanego wybrzeża. Jest to krajobraz o suchym, fragmentarycznie słonolubnym środowisku, zajętym przez formację trawiastą lub nadmorskie bory sosnowe. Drugi obejmuje płytkie jeziora przybrzeżne (Łebsko, Gardno, Sarbsko, Dołgie Wielkie i Dołgie Małe), o częściowo słonawych wodach i daleko posuniętym procesie zarastania oraz podmokłe równiny torfowe. Inny typ krajobrazu kaszubskiego, dominującego na analizowanym obszarze, to młody krajobraz polodowcowy, zwany młodoglacjalnym, wykształcony w trzech rodzajach: równin i wzniesień morenowych, pagórkowaty pojezierny oraz sandrowy pojezierny, których pochodzenie wiąże się z okresem najmłodszego zlodowacenia zwanego bałtyckim lub północnopolskim. Pierwszy z nich, sięgający miejscami aż po wybrzeże Morza Bałtyckiego, charakteryzuje się licznymi zagłębieniami bezodpływowymi, częściowo zajętymi przez jeziora lub torfowiska, słabo rozwiniętym naturalnym wsiąkaniem wód, znaczną zawartością węglanu wapnia w utworach powierzchniowych oraz przewagą gleb brunatnych i pseudobielicowych. Na obszarach nie objętych gospodarką rolną faliste lub rzadziej płaskie powierzchnie wysoczyzn morenowych porasta las mieszany typu grądowego. Krajobraz pagórkowaty pojezierny wykazuje podobne cechy środowiskowe, jest jednak wyraźnie ograniczony do stref występowania moren czołowych, gdzie duże są różnice wysokości terenu. Trzeci - krajobraz sandrowy pojezierny - występuje głównie w południowych częściach Kaszub. Przedstawia on rozległe i płaskie powierzchnie zbudowane z piasków, z licznymi zagłębieniami po martwym lodzie, zwanymi wytopiskami, z dość licznymi jeziorami i przeważnie zajęte przez bory mieszane.

Polecane: http://www.mauisails.pl

Polecane: www.onecolo.pl

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Jaki plecak wybrać w góry?
Następny artykuł:Twierdza Modlin

Dolina Chochołowska w Tatrach

Dolina Chochołowska w Tatrach to doskonała propozycja wycieczki dla rodzin z dziećmi, dolina nie jest wymagająca fizycznie a pozwala poznać uroki Tatrzańskiego Parku Narodowego.Największa z dolin Polskich Tatr Zachodnich podchodzi pod kopulaste, trawą porosłe wierchy ich rdzennego grzbietu w znacznej mierze zalesiona, z

Czytaj więcej...

Losowy

Świątynia Sybilli w Puławach

Piotr Aigner był także uczniem Akademii Świętego Łukasza w Rzymie. Trzeba powiedzieć ze bardzo duży wpływ na kształtowanie Aignera wywarł Stanisław Kostka Potocki, to on bowiem pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczął studia nad sztuką starożytną, a po tym i badania wykopaliskowe, jako pierwszy polski archeolo

Czytaj więcej...